Nieuwsbericht Vernieuwing milieucorners

Gepubliceerd op: 07 mei 2020 08:40

Vanaf week 27 (29 juni) vernieuwen wij de bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel. De huidige locaties worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Er komen 7 nieuwe milieucorners bij. 3 milieucorners zijn/worden opgeheven. Onder het kopje 'aanpassing locaties' beschrijven wij deze locaties.

Soorten containers

 • Bestaande ondergrondse containers
  Wij vervangen de bestaande ondergrondse containers door nieuwe ondergrondse containers. De betonputten bij bestaande ondergrondse containers worden niet vervangen.
 • Bovengrondse containers
  Wij vervangen locaties met bovengrondse containers zoveel mogelijk door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat wij in de nabije omgeving een nieuwe locatie creëeren. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, plaatsen wij semiondergrondse containers. Dit zijn bovengrondse containers die wij plaatsen in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden teruggezet. Deze containers staan zo'n 30 cm ingegraven.

Aanpassing locaties
Voor exacte locaties: Zie bijgevoegde kaart.

 1. Zijlstroom (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 2. Leidsedreef (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 3. Peppelschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 4. Houtschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 5. Merelstraat (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 6. Gallaslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 7. Hoek gallaslaan – Oeverzeggekreek (ingang kreken): Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Gallaslaan. Zie punt 6;
 8. Heinsiuslaan, voor fietsenwinkel: Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Heinsiuslaan ingang parkeergarage naast Dubloen. Zie punt 9.
 9. Heinsiuslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 2 ondergrondse containers voor glas;
 10. Poldertocht: Deze milieucorner is per 1-1-2020 opgeheven;
 11. Van der Valk Boumanweg: Milieucorner is begin 2019 opgeheven.

Overige, niet beschreven locaties blijven gehandhaafd.

Bekijk hier de afbeelding.