Nieuwsbericht Verordeningen uit de raad van 10 maart

Gepubliceerd op: 19 maart 2014 00:00

Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek
De raad trekt  per 1 maart 2014 de Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek in.

Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014
De raad stelt  per 1 april 2014 de Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 vast.

Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014
De raad stelt per 1 januari 2014 de Algemene Subsidieverordening 2014 vast, onder intrekking van Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014
De raad stelt per 6 januari 2014 de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 vast.

 


Deze verordeningen staan ook vermeld in het Gemeenteblad Leiderdorp:

E-mailservice regelingen en verordeningen
Om  op de hoogte te blijven van de bekendmakingen van verordeningen en regelingen kunt u zichaanmelden voor een e-mailservice. Wanneer een regeling of verordening verandert of wordt vernieuwd, ontvangt u daar een e-mail over. Kijk hier voor meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden. Bekendgemaakte regelingen of verordeningen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.