Nieuwsbericht Vertrouwenspersonen Werk & Inkomen, Jeugd en Zorg: voor als het contact stroef loopt

Gepubliceerd op: 04 mei 2016 12:35

De gemeente Leiden doet er alles aan om uw zaken rond werk & inkomen, jeugdhulp en zorg goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop het contact verloopt. Meestal is dat met een goed gesprek met een medewerker van de gemeente, een medewerker van het wijkteam of eventueel een klachtenambtenaar, op te lossen. Mocht dat toch niet lukken dan zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen waar u terecht kunt. De vertrouwenspersonen zijn werkzaam vanuit het AKJ, een landelijke organisatie op het gebied van klachten en advies. Daarmee zijn ze onafhankelijk van de gemeente of andere Leidse instanties.

Wat kunnen de vertrouwenspersonen voor u doen?
U kunt bij de vertrouwenspersonen terecht met vragen over de dienstverlening van Werk & Inkomen, Jeugdhulp of Zorg (Wmo). Maar ook als u niet tevreden bent over het contact, de samenwerking of de geleverde dienst. De vertrouwenspersonen ondersteunen u tijdelijk. Zij richten zich op het herstellen van de communicatie tussen u en de dienstverlener, zodat het contact met bijvoorbeeld de Jeugd & Gezinsteams, Sociale Wijkteams en het Werkplein weer gewoon voortgezet kan worden.
Meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersonen vindt u op: gemeente.leiden.nl/themas/wmo/vertrouwenswerk.

Hoe kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen?

- Mailen naar WIJZ@akj.nl of chatten via de chatdienst op www.akj.nl. Van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en vrijdag van 15.00-17.00 uur is één van de vertrouwenspersonen beschikbaar om via de chat de vragen te beantwoorden.

- Belt u liever? Dat kan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur. Het centrale telefoonnummer van het AKJ is 088 555 1000. Een vertrouwenspersoon belt u binnen twee werkdagen terug.

- Binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op maandag van 13.00-15.00 uur in de Bakkerij aan de Oude Rijn 44b/c in Leiden.

Dit is een publicatie uit de Stadskrant van donderdag 28 april 2016 van de gemeente Leiden.