Nieuwsbericht Vervallen vrijstellingsregeling leges

Gepubliceerd op: 16 december 2015 09:45

In de legesverordening 2016 is de vrijstellingsregeling komen te vervallen. Het gaat hierbij om artikel 4.6 uit legesverordening 2015:

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van artikel 2:24 APV, indien de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard zijn.

Dit betekent dat bovengenoemde non-profitorganisaties in 2016 leges betalen voor het organiseren van evenementen.