Nieuwsbericht Verwijderen bomen op diverse locaties

Gepubliceerd op: 04 maart 2015 12:25

Middenberm Engelendaal

Op 9, 10 en 11 maart verwijdert BAM Wegen 34 bomen in de middenberm van Engelendaal. De bomen moeten plaatsmaken voor uitvoegstroken voor links afslaand verkeer op de kruisingen van Engelendaal. Het groen wordt volledig gecompenseerd; in de middenberm komen straks nieuwe bomen terug. Het college heeft op 12 februari 2014 en op 24 juli 2014 vergunning voor het kappen van de bomen verleend.

De uitvoegstroken zijn onderdeel van herinrichting van de kruisingen van Engelendaal. De herinrichtingswerkzaamheden starten maandag 23 maart. Ze worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door BAM Wegen. Bewoners en bedrijven ontvangen hierover deze week een bewonersbrief. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl\engelendaal.

Zijlkwartier
Als voorbereiding op de uitvoering het project ‘verbeteren waterhuishouding Zijlkwartier’ worden in totaal 102 bomen verwijderd in het projectgebied. Er worden 110 bomen terug geplant. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/zijlkwartier onder ‘ontwerpen uitvoeringsplan’.

Guus Kuijerzijde
Aan de Guus Kuijerzijde vindt dunning plaats en worden 32 bomen verwijderd. Dit is noodzakelijk om gezonde bomen de ruimte te geven om volledig uit te groeien tot volwassen bomen. Op locaties waar voldoende ruimte ontstaat worden in totaal 12 bomen terug geplant. Het gaat hierbij om kleinere bomen die beter passen in de omgeving. Naast het verwijderen van de bomen worden de resterende bomen goed gesnoeid.