Nieuwsbericht Verwijderen bomen Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 27 februari 2015 15:05

Momenteel worden in het Zijlkwartier bomen verwijderd in het kader van het project 'verbetering waterhuishouding Zijlkwartier'. Dit vindt plaats op de volgende locaties:

  • Pinksterbloem  10 bomen
  • Meijelaan 11 bomen
  • Zijllaan 9 bomen
  • Zijloordkade 14 bomen

De kapvergunningen per straat zijn op 15 januari 2015 verleend.

Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project Zijlkwartier. De bomen moeten uiterlijk 15 maart (start broedseizoen) gekapt zijn. Er is gekozen de bomen tot een meter boven het maaiveld te kappen, zodat deze goed zichtbaar zijn en makkelijk verwijderd kunnen worden. Het verwijderen van de overgebleven restanten van de bomen wordt gelijktijdig met de overige werkzaamheden in de straten uitgevoerd.

Gebleken is dat in enkele straten de bomen abusievelijk tot op het maaiveld zijn verwijderd. Dit is bij de gemeente bekend en er wordt op toegezien dat de rest van de geplande kap wel tot een meter boven het maaiveld plaatsvindt.

Bij de betreffende bomen wordt markering geplaatst zodat deze goed zichtbaar zijn.