Nieuwsbericht Verwijderen fietspaaltjes

Gepubliceerd op: 10 maart 2015 09:05

In heel Leiderdorp worden momenteel fietspaaltjes verwijderd. Dit draagt bij aan de fietsveiligheid in Leiderdorp en is één van de aanbevelingen uit de fietsnota 2014 – 2020, die op 9 december 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De paaltjes dienen voornamelijk om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen. Omdat landelijk gebleken is dat de paaltjes ook kunnen leiden tot eenzijdige ongevallen, bijvoorbeeld doordat een fietser het paaltje niet op tijd ziet, is geadviseerd de paaltjes te verwijderen.

Heeft u zelf een fietspaaltje gezien waarvan u vindt dat deze tot onveilige situaties kan leiden? Dan kunt u dit melden via de button ‘melding openbare ruimte’ op www.leiderdorp.nl