Nieuwsbericht Verwijdering bomen Muzenlaan

Gepubliceerd op: 31 juli 2012 00:00

Eind augustus wordt gestart met de herinrichting van de Muzenlaan / Bernard Haintinkstraat. Hiervoor is het noodzakelijk om de bestaande bomen en bosschages te verwijderen. Het gaat om 57 bomen. De huidige lindebomen overleven de ophoging van de straat niet. De bomen worden vervangen door een andere soort. De vijf bomen aan het begin van de Muzenlaan, aan de kant van de Ommedijk, blijven voorlopig staan. Deze worden verwijderd als de platanen naar die locatie verplant gaan worden. In het herinrichtingsplan is nieuwe groeninrichting meegenomen. Kijk hiervoor op www.leiderdorp.nl/muzenlaan.

De bomen worden op circa een meter van de grond gekapt. Deze boomstronken worden door de aannemer, die aan de slag gaat met de herinrichting van de Muzenlaan/ Bernard Haitinkstraat, verwijderd. De herinrichting van de Muzenlaan start 27 augustus. Op korte termijn informeren wij over de planning en omleidingsroutes.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor Leiderdorp Mail via www.leiderdorpmail.nl