Nieuwsbericht Vier inwoners van Leiderdorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gepubliceerd op: 26 april 2016 10:40

Ter gelegenheid van de Algemene Decoratie op 26 april zijn vier inwoners van Leiderdorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen deze Koninklijke Onderscheiding om 10.00 uur opgespeld door burgemeester L.M. Driessen–Jansen in het gemeentehuis.

Mevrouw D.G.M Matser-Kapteijn
Naast haar werk als verpleegkundige is mevrouw Matser vanaf 1996 vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling De Driesprong. Door haar actieve houding is mevrouw Matser een steun voor het bestuur tijdens evenementen, bestuurs- en vrijwilligersbijeenkomsten. Haar inzet en doorzettingsvermogen dragen bijna 20 jaar bij aan de levensvreugde van ouderen.
Bovendien is mevrouw Matser sinds 1996 eveneens vrijwilligster bij de EHBO vereniging Leiderdorp. Als actief bestuurslid toonde zij veel inzet bij het opzetten en verder uitbouwen van de EHBO-lessen aan de Leiderdorpse basisscholen. Gedecoreerde toont een noodzakelijke vasthoudendheid om het enthousiasme, bij de vrijwilligers én binnen de scholen, te handhaven.

De heer K.J. van Muijden
De heer Van Muijden was sinds 1987 doorlopend betrokken bij de restauratie en het groot en klein onderhoud van het Rijksmonument de Dorpskerk van Zoeterwoude. Hij heeft daarbij een initiërende, coördinerende en uitvoerende rol. Bij de huidige restauratie van de voormalige pastorie naast de Dorpskerk in Leiderdorp, nu het verenigingsgebouw 't Trefpunt, is de heer Van Muijden wederom van onschatbare waarde. In genoemde periode was hij tevens voorzitter en fondsenwerver van de Restauratiecommissie Dorpskerk Zoeterwoude. Sinds 1998 is de heer Van Muijden lector tijdens de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Vanaf 1999 schrijft de heer Van Muijden ook uitvoerige artikelen in het kwartaalblad Suetan dat gaat over de historie van Zoeterwoude en over de bouwgeschiedenis van de Dorpskerk van Zoeterwoude. Daarbij was hij mede-inrichter van de succesvolle tentoonstelling over de kerken in Zoeterwoude. Tevens was de heer Van Muijden van 2001 t/m 2009 kerkrentmeester en vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Hiernaast was hij eveneens zeer actief betrokken bij het fusieproces tussen de Hervormde Gemeente Leiderdorp en de Gereformeerde Kerk Leiderdorp. Dit heeft in 2005 geresulteerd in de vorming van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Van 2007-2011 had de heer Van Muijden, vanwege zijn grote bouwkundige kennis, een grote inbreng in de verbouwing en herinrichting van de Scheppingskerk. De heer Van Muijden is sinds 2010 medeorganisator van boeken- en rommelmarkten en bouwkundig adviseur van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Van 2011-2014 was de heer Van Muijden vanuit zijn bouwkundige deskundigheid bestuurslid van de Protestants Christelijk Schoolvereniging Leiderdorp. In 2014 is deze vereniging overgegaan in Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs alwaar hij optrad als adviseur.

De heer B.J.A. Köhler
Van september 1986 tot december 2015 was de heer Köhler aangesteld bij de vrijwillige brandweer Leiderdorp. Iedereen kent de heer Köhler als betrokken en gedreven brandweerman. Hij is een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid en standvastigheid. De heer Köhler heeft dan ook veel betekend voor de kazerne Leiderdorp. Niet alleen als Manschap, maar ook als sociaal persoon heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de saamhorigheid binnen de kazerne Leiderdorp. De heer Köhler heeft zich 30 jaar als brandweerman ingezet voor de burgers van Leiderdorp. Tijdens zijn brandweerloopbaan is hij van Aspirant Manschap opgeklommen tot bevelvoerder. Eveneens heeft de heer Köhler vele jaren een rol vervult in het bestuur van de Brandweervereniging Steeds Paraat.

De heer R.J. de Wit
Van april 1990 tot april 2015 was de heer De Wit als vrijwilliger in dienst van de brandweer in de gemeente Leiderdorp. De heer De Wit startte in 1990 als aspirant brandwacht en heeft zich in de loop der jaren bewezen als een leergierig en empatisch brandweerman. Na vele opleidingen binnen de brandweer heeft de heer De Wit geruime tijd gefunctioneerd in de functie van bevelvoerder. Bij nacht en ontij stond hij klaar om, soms met gevaar voor eigen leven, de medemens of het dier te verlossen uit noodsituaties. Gedecoreerde heeft bij veel alarmeringen een helpende hand kunnen bieden. Zijn kwaliteiten als oefenleider zijn altijd zeer gewaardeerd en de oefeningen onder zijn leiding hebben een hoog realiteitsgehalte. De heer De Wit is zeer betrokken bij het lokale en regionale brandweervak en heeft zich in 2004 beschikbaar gesteld voor het Nederlandse Urban Search and Rescue team. Naast de rol als repressief brandweerman, heeft de heer De Wit zich ook jaren ingezet als bestuurslid van de brandweervereniging Steeds Paraat.

 

Algemene Decoratie 2016
Van links naar rechts: de heer B.J.A Köhler, de heer R.J. de Wit, burgemeester L.M Driessen-Jansen, de heer K.J. van Muijden en mevrouw D.G.M. Matser-Kapteijn