Nieuwsbericht Visie voor aanpak van huiselijk geweld ter inzage

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018 15:30

Het college van Leiderdorp heeft op 16 oktober 2018 de Regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 -2023, ter inzage vastgesteld.

De termijn voor inspraak is vastgesteld op vier weken. U kunt tot en met 15 november 09.00 uur reageren. De regiovisie ligt met ingang vanaf 17 oktober ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De aanpak van huiselijk geweld is een complexe opgave waarin veel partijen een rol hebben. Voor een effectieve aanpak is een gezamenlijke inspanning en effectieve samenwerking tussen inwoners, professionals en gemeenten noodzakelijk. Gemeenten hebben hierin een regierol. Langs de volgende lijnen, benoemd in het Landelijke Actieprogramma, (1) Geweld eerder en beter in beeld; (2) Geweld stoppen en duurzaam oplossen en (3) Aandacht voor specifieke groepen, worden in de regiovisie aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 de regionale doelen voor de komende jaren beschreven.