Nieuwsbericht Vleermuistillen (vleermuiskasten)

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 11:55

Er zijn zes vleermuistillen geplaatst in Leiderdorp. Vier vleermuistillen staan op het terrein van de opdrachtgever (Alrijne Zorggroep). Twee vleermuistillen staan op het openbaar groen van de gemeente. Het gaat om de vleermuiskasten op de foto onderaan de pagina.

De vleermuistillen zijn geplaatst om een tijdelijke verblijfsplaats te bieden aan de vleermuis, die nu zijn verblijfsplaats heeft in gebouw 'Leythenrode'. Vanuit de Wet natuurbescherming kun je niet zomaar een gebouw slopen als daar vleermuizen aanwezig kunnen zijn. Daarom is eerst onderzoek gedaan of er vleermuizen aanwezig zijn in het gebouw. Hieruit bleek dat er veel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Vooral van de gewone dwergvleermuis. In het kader van mitigatie worden de vleermuistillen geplaatst. Mitigatie betekent dat ook na het veranderen van de leefomgeving het dier in zijn natuurlijke leefomgeving kan blijven wonen.

De bedoeling is dat tijdens de sloop en de nieuwbouw van het verpleeghuis de vleermuizen gebruik kunnen maken van de vleermuistillen. Nadat de nieuwbouw van het verpleeghuis klaar is, worden er inbouwkasten voor vleermuizen geplaatst in het nieuwe gebouw. Zodra deze inbouwkasten geplaatst zijn, worden de vleermuistillen verwijderd. Naast de vleermuistillen zijn er ook nog meerdere vleermuiskasten aan gebouwen en bomen geplaatst.

De locaties van de vleermuistillen zijn zorgvuldig gekozen. Hierbij is gekeken naar de nabijheid van het verpleeghuis. Hoe dichterbij het verpleeghuis ze staan, hoe beter dat is voor de vleermuis. Ook is gekeken naar het aanwezige groen en water. Hoe groener het is, hoe meer insecten er zijn, hoe meer vleermuizen er zijn.

Foto: Unitura

Vleermuistil 2