Nieuwsbericht Vliko niet naar Munnikkenpolder

Gepubliceerd op: 09 maart 2011 00:00

Het college van burgemeester en wethouders verleent geen medewerking aan verplaatsing van Vliko naar de Munnikkenpolder. Het college wil niet meewerken aan het plan dat Vliko zelf bedacht heeft. Verplaatsing naar de polder is in strijd is met alle afspraken die over de inrichting van de Munnikkenpolder zijn gemaakt en het geldende beleid voor deze polder.

Voor het door Vliko geopperde idee bestaat geen draagvlak binnen de politiek en in de locale samenleving. Dat bleek overduidelijk tijdens de commissievergadering van 1 maart bij de beantwoording van vragen van de CDA-fractie aan het college. Alle fracties lieten een duidelijk ‘nee’ horen. Maandag 14 maart praat de gemeenteraad verder over de zaak. Meer informatie vindt u onder Korte Berichten (raadsvergadering) en in het raadsinformatiesysteem via http://www.raadleiderdorp.nl/