Nieuwsbericht Vluchtelingenopvang in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 16 oktober 2015 12:05

Woensdag 14 oktober hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke komst van crisisopvang voor vluchtelingen in Leiderdorp.

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen. De afgelopen week zijn er vluchtelingen opgevangen in Leiden en Voorschoten. Deze vluchtelingen verhuizen vandaag naar Oestgeest en Zoeterwoude. Dit betekent dat Leiderdorp over 72 uur of over 2 x 72 uur crisisopvang beschikbaar stelt.

Locatie
Gisteren is onderzocht of het oude ROC-gebouw aan de Leidsedreef geschikt is voor crisisopvang. Vanwege de staat van het gebouw is het gebouw ongeschikt voor crisisopvang. Het gebouw is niet snel genoeg veilig en geschikt te maken. Wel wordt gekeken of dit gebouw in de toekomst ingezet kan worden voor de opvang van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Als er vluchtelingen voor crisisopvang komen dan worden zij opgevangen in officiële crisisopvanglocaties. Er zijn nu nog twee locaties: sporthal De Bloemerd en sporthal De Does. Momenteel wordt gekeken welke locatie het meest geschikt is voor de opvang van vluchtelingen.

Informeren
Als het zeker is op welke dag vluchtelingen naar Leiderdorp komen, informeert de gemeente inwoners en ondernemers zo snel en zo volledig mogelijk. In de omgeving van een opvanglocatie verspreiden wij een bewonersbrief. U vindt dan ook informatie op onze website www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang en u krijgt de gelegenheid uw vragen te stellen tijdens een inloopbijeenkomst.

Kijkt u ook een bij 'vraag en antwoord' voor meer informatie over vluchtelingenopvang.

Contact
Voor nadere informatie voor dit moment óf voor suggesties op dit gebied, kunt u contact opnemen met: afdeling communicatie, info@leiderdorp.nl.