Nieuwsbericht Volg de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 04 oktober 2018 09:35

Volg de gemeenteraad en houd de mogelijkheden van inspreken in de gaten!

Dat kan via www.raadleiderdorp.nl. Met een emailabonnement blijft u op de hoogte van nieuwe onderwerpen en documenten van de gemeenteraad.

In de gemeenteraad zitten 21 leden, verdeeld over 7 partijen.
De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan' en neemt de beslissingen over de belangrijkste plannen voor Leiderdorp.
De raad controleert of het college de maatregelen uitvoert zoals de raad die besloten heeft.
De raad heeft een eigen ondersteuning, de griffie, onder leiding van de raadsgriffier.


In het college van burgemeester en wethouders zitten naast de burgemeester, drie wethouders.
Het college voert onder andere de plannen van de gemeenteraad uit. De raad controleert of het college de maatregelen uitvoert zoals de raad die besloten heeft.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris en de ambtenaren van de gemeente Leiderdorp.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit te oefenen zijn er diverse mogelijkheden:

 • Digitaal inspreken
  Zodra de agenda's voor het Politiek Forum en de raad zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) kunt u in het 'wolkje' achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.
 • Schriftelijk inspreken
  Als het niet lukt uw mening in 350 tekens op te schrijven kunt u een schriftelijke reactie mailen aan griffie@leiderdorp.nl of sturen aan Griffie Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie dan in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.
 • Fractiespreekuur
  De fracties van de politieke partijen vergaderen maandag voorafgaand aan elke vergadering van het Politiek Forum en raad. Als u alle fracties wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken via de griffie (griffie@leiderdorp.nl of 071 – 54 54 826). U krijgt dan voorafgaand aan de fractievergaderingen een half uur de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie gezamenlijk van gedachten te wisselen.Als u met een afzonderlijke fractie wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de betreffende partij. De telefoonnummers vindt u op onze website: https://www.raadleiderdorp.nl/Raad of op de website van de politieke partij.
 • Inspreken bij het Politiek Forum
  Als u bij een onderwerp op de agenda van het Politiek Forum wilt inspreken moet u dat op de vergaderdag 's middags voor 12.00 uur melden bij de griffie (griffie@leiderdorp.nl of 071 – 54 54 826). Voorafgaand aan het agendapunt krijgt u vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. Als het Politiek Forum het punt heeft besproken krijgt u nog 1 minuut de tijd om een reactie te geven.
 • Inspreken in de raadsvergadering
  In de raadsvergadering kunt u inspreken bij een agendapunt of over een willekeurig onderwerp. U krijgt drie minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. U moet zich op de vergaderdag voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie: (griffie@leiderdorp.nl of 071 – 54 54 826).