Nieuwsbericht Vooraankondiging bestemmingsplan Amaliaplein/detailhandel Oude Dorp

Gepubliceerd op: 06 januari 2016 08:00

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Leiderdorp bekend dat zij een bestemmingsplan 'Amaliaplein/detailhandel Oude Dorp' voorbereiden.

Voor de locatie Amaliaplein (het braakliggend terrein hoek Ericalaan en Willem-Alexanderlaan) en voor de huidige detailhandelsmogelijkheden in de Oranjewijk en Kerkwijk wordt een actueel bestemmingsplan opgesteld. Binnen dit bestemmingsplan zijn ontwikkelingen voorzien. Op de locatie Amaliaplein wordt de realisatie van een supermarkt met gebouwde parkeergelegenheid en minimaal 15 sociale huurwoningen planologisch mogelijk gemaakt.

U kunt reageren op deze plannen wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit wordt vooraf bekendgemaakt. Het bestemmingsplan maakt onder andere de realisatie van een supermarkt mogelijk. De nieuwbouwplannen worden nog met omwonenden besproken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roland de Groot, e-mail rdegroot@leiderdorp.nl, (071) 54 58 500.