Nieuwsbericht Vooraankondiging groot onderhoud Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 20 september 2017 12:55

In mei 2017 hebben wij u via Gemeente aan Huis en de website geïnformeerd over de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de Persant Snoepweg. Uit de tweejaarlijkse wettelijke visuele weginspectie is
gebleken dat het asfalt op meerdere plekken niet meer voldoet.

De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Vermeulen Benthuizen B.V. Alle communicatie over de werkzaamheden verloopt via deze aannemer. Op www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg vindt u binnenkort een doorverwijzing naar de projectwebsite van de aannemer. De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden tijdig aangekondigd worden met borden.

Vragen
De aannemer stelt een omgevingsmanager aan, waar u tijdens de werkzaamheden terecht kunt met al uw vragen en opmerkingen. Ook wordt er wekelijks een inloopspreekuur gehouden.

We verwachten u komende week te informeren over de definitieve planning van de werkzaamheden en de wijze waarop de aannemer dit uit gaat voeren.