Nieuwsbericht Vooraankondiging ontwerp bestemmingsplan W4

Gepubliceerd op: 04 juli 2012 00:00

Begin van dit jaar heeft het voorontwerp bestemmingsplan W4 ter inzage gelegen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt nu omgezet naar een ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp ligt van 26 juli t/m 5 september 2012 ter inzage en omdat deze periode deels  in de schoolvakantie valt, kondigen wij het alvast aan.

Onder het nieuwe bestemmingsplan vallen (deels) de wijken: Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u in de periode van terinzagelegging bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan in deze periode ook in te zien op het gemeentehuis en als pdf beschikbaar op de gemeentelijke website. Iedereen kan schriftelijk, digitaal of mondeling reageren op het ontwerp bestemmingsplan binnen de termijn van tervisielegging.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra de Goei via telefoonnummer (071) 54 54 830 of via pdegoei@leiderdorp.nl