Nieuwsbericht Voorbereidende werkzaamheden groot onderhoud Leyhof

Gepubliceerd op: 19 oktober 2016 09:45

De gemeente Leiderdorp is van plan om groot onderhoud uit te voeren aan de openbare ruimte van de wijk Leyhof. Dit groot onderhoud wordt naar verwachting eind 2017 uitgevoerd. In voorbereiding hierop wordt de komende periode de onderhoudsbehoefte geïnventariseerd. Er wordt onder andere gekeken naar de wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting, riolering en ondergrondse infrastructuur.
Eerste onderdeel hiervan is het controleren en inmeten van de huidige situatie. Dit betreft de bandenlijnen, lichtmasten, bomen, groenvoorzieningen en overige objecten in de buitenruimte. Het is daarom mogelijk dat u de komende periode landmeters in de Leyhof aan het werk ziet, deze zijn herkenbaar aan de oranje jassen/hesjes.
Het groot onderhoud zal naar verwachting eind 2017 uitgevoerd kunnen worden. De omgeving wordt tijdig bij de plannen betrokken.
Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen? Dan kunt u contact opnemen met Dennis Stafleu (projectleider) via e-mail: d.stafleu@leiden.nl. Alle informatie over het groot onderhoud in de wijk Leyhof wordt bijgehouden op www.leiderdorp.nl/leyhof