Nieuwsbericht Voorkom identiteitsfraude

Gepubliceerd op: 18 augustus 2014 00:00

Identiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van valse identificatiemiddelen. Dat betekent dat iemand:

  1. zich uitgeeft voor een ander;
  2. daarbij gebruik maakt van valse of onterecht gekregen identificatiemiddelen of kopieën daarvan;
  3. met als doel daarmee strafbare feiten te plegen.

Voorbeelden zijn: vervalste handtekeningen, kopieën van paspoorten of rijbewijzen, vervalste bankafschriften, of e-mailadressen met uw naam die niet van u zijn.

Wanneer u een kopie van uw ID-bewijs opstuurt of afgeeft, vermeld op de kopie waarvoor dit nodig is ( zie 1 in de foto)  en streep uw burger service nummer (BSN) door (zie 2 en 3 in de foto).
id fraude

Als u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, kunt u dit melden bij het CMI (Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten). Doe wel eerst aangifte bij de politie als u een strafbaar feit vermoedt.

Meer informatie vindt u op www.overheid.nl/identiteitsfraude.