Nieuwsbericht Voorkom overlast van meeuwen

Gepubliceerd op: 11 juni 2013 00:00

meeuw

Meeuwen vallen onder de wettelijke bescherming van de Flora- en Faunawet. Deze wet verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten zoals meeuwen. Ook het wegnemen van hun nesten en het wegnemen van eieren uit nesten is verboden.

Voorkom overlast
Al vóór het broedseizoen gaan meeuwen op zoek naar een geschikte broedplaats. Daarom is het voor u zaak vroegtijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat meeuwen op daken een nest gaan maken. Geschikte broedplaatsen zijn onder andere platte daken, dakramen, tegen dakranden aan en achter schoorstenen. Probeer potentiële nestplaatsen ontoegankelijk te maken door het leggen van een net of het spannen van draden. Ook het plaatsen van een kunstvogel, bijvoorbeeld een uil of valk, kan meeuwen afschrikken.

Niet voeren
Wees extra voorzichtig met afval. Voorkom dat meeuwen bij oud brood, visafval of ander eetbaar afval kunnen. Meeuwen lusten bijna alles. Voer meeuwen in geen geval.