Nieuwsbericht Voorkom overlast van meeuwen

Gepubliceerd op: 07 april 2021 10:55

Gekrijs, troep op straat en andere overlast door meeuwen. De gemeente ontvangt regelmatig deze klachten, maar kan en mag niets doen. Meeuwen vallen onder de wettelijke bescherming van de Flora en Faunawet. Deze wet verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten zoals meeuwen. Ook het wegnemen van hun nesten en het wegnemen van eieren uit nesten is verboden.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

  • Voer geen meeuwen.
  • Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet wenselijk is.
  • Maak mogelijke broedplaatsen niet bereikbaar door het leggen van een net of het spannen van draden. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op uw dak.
  • Sluit afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat.

Meeuw