Nieuwsbericht Voorkom overlast van meeuwen

Gepubliceerd op: 24 augustus 2021 18:05

Gekrijs, troep op straat en andere overlast door meeuwen. Deze klachten ontvangt de gemeente regelmatig. Zij kan en mag er echter niets tegen doen. Meeuwen vallen namelijk onder de Wet natuurbescherming. Deze verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten zoals meeuwen. Ook het wegnemen van hun nesten en het wegnemen van eieren uit nesten is verboden.

Wat kunt u doen?
Voer geen meeuwen.
Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet wenselijk is.
Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door een net te leggen of draden te spannen. Dit mag alleen als er nog geen nest op uw dak aanwezig is.
Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat.

Meeuwenoverlast
Voer de meeuwen niet!