Nieuwsbericht Voorlopig ontwerp Brede School West en Daltonschool De Leeuwerik gepresenteerd

Gepubliceerd op: 15 juni 2011 00:00

De afgelopen maanden is door de architect, de scholen, de bewoners en MR leden in de klankbordgroep en de gemeente hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp van de Brede School West en Daltonschool De Leeuwerik. Gisteren, 14 juni 2011, waren ouders en omwonenden uitgnodigd om de plannen voor de nieuwbouw te komen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst tussen 17.30 en 20.30 uur in basisschool De Driemaster. Omdat het weer prachtig was, hingen tekeningen van het voorlopig ontwerp van de Brede School West en Daltonschool De Leeuwerik op het schoolplein.

De architect, leden van de klankbordgroep, medewerkers van de scholen en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De landschapsarchitect die ook aanwezig was, liet de eerste schetsen zien van de buitenruimte rond de Brede School en Daltonschool De Leeuwerik. 

In de bijlage vindt u het Voorlopig ontwerp van de Brede School West en Daltonschool De Leeuwerik. Het voorlopig ontwerp is nog niet vastgesteld.

BSW 1BSW 2BSW 3BSW 4