Nieuwsbericht Voorlopige gunning gemeentelijke toegang Jeugdhulp bekend

Gepubliceerd op: 14 december 2020 08:55

De Leidse Regio heeft de gemeentelijke toegang Jeugdhulp voorlopig gegund aan een samenwerkingsverband tussen Cardea, Gemiva-SVG Groep, Kwadraad en MEE ZHN. Op 1 juli 2021 gaat een nieuwe contractperiode in voor de gemeentelijke toegang Jeugdhulp. De vier gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) hebben de afgelopen periode een zorgvuldig en intensief aanbestedingstraject voor de gemeentelijke toegang tot de Jeugdhulp doorlopen.

Het gaat nog om een voorlopige gunning . Tot 1 januari 2021 hebben partijen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gemaakte keuze. De samenwerking met dit samenwerkingsverband wordt vastgelegd voor een periode van 5 jaar met opties voor verlenging langer dan 5 jaar.

Veel vertrouwen in organisatie
Bij de keuze voor de nieuwe partij is scherp gelet op de mogelijkheden om de geformuleerde en aangescherpte doelstellingen te realiseren: het kind en gezin centraal, normaliseren van problemen en aanbieden van hulp in het dagelijks leven. Daarnaast hebben de gemeenten gekozen voor een aanbieder die een goede rol kan spelen in het realiseren van de maatschappelijke resultaten. De gekozen partij zal een belangrijke partner zijn bij de implementatie en uitvoering. De uitwerking en voorstellen die de gekozen aanbieder heeft gegeven spreken zeer aan en sluiten goed aan bij de visie in de Leidse Regio.

Portefeuillehouder Marleen Damen namens de Leidse Regio gemeenten: "Wij hebben veel vertrouwen in het samenwerkingsverband en in de manier waarop ze de toegang tot hulp en ondersteuning voor onze jeugd en hun gezinnen gaan organiseren."

De coalitiepartners zijn al jaren actief in de Leidse regio en binnen de huidige aanbieder coöperatie JGT Holland Rijnland. Ze kennen elkaar, de gemeente, de inwoners en de partners in het sociaal domein goed. In overleg met dit samenwerkingsverband en de gemeenten werken we de komende tijd de plannen verder uit voor een goede start in juli 2021.

Wat betekent dit voor cliënten van de huidige Jeugd en Gezinsteams?
Vanaf 1 juni neemt het nieuwe samenwerkingsverband Cardea, Gemiva-SVG Groep, Kwadraad en MEE alle cliënten van de coöperatie, waar de Jeugd en gezinsteams onder vallen, over. Nieuwe aanmeldingen worden tot 1 juli nog gewoon nog door de huidige Jeugd en gezinsteams in behandeling genomen. Om de overdracht soepel te laten verlopen wordt er vanaf eind maart samengewerkt met de huidige aan bieder om de overdracht te organiseren. Ouders van kinderen die nu hulp krijgen via de Jeugd- en gezinsteams worden daar door de partijen te zijner tijd over geïnformeerd. Uitgangspunt bij de overgang is continuïteit van hulp en ondersteuning garanderen.

Soepele overgang
Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeden kunnen tot 1 juli 2021 terecht bij de jeugd- en gezinsteams (de gemeentelijke toegang) die ook lichte vormen van jeugdhulp bieden. De jeugd- en gezinsteams zijn onderdeel van een coöperatie, die uit een aantal jeugdhulpaanbieders bestaat.

Tot 1 juli 2021 zetten gemeenten en de coöperatie hun samenwerking voort en werken achter de schermen aan een soepele overgang.

Definitieve gunning
De keuze voor de nieuwe partij is pas definitief na aflopen van de termijn waarin men bezwaar kan maken. Voor nu gaan we er vanuit dat er eind januari een feestelijk moment zal zijn, waarbij vertegenwoordigers van de 4 gemeenten en de nieuwe aanbieder het contract voor 5 jaar zullen tekenen. Hiervoor ontvangt u in januari 2021 een uitnodiging.

Jeugdhulp