Nieuwsbericht Voorlopige uitslag verkiezingen 18 maart 2015

Gepubliceerd op: 20 maart 2015 17:10

Woensdag 18 maart 2015 kon u uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor leden van een nieuw bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Provinciale Staten
In Leiderdorp gingen 10.991 van de 20.502 opgeroepen stemgerechtigden naar de stembus. Het opkomstpercentage kwam daarmee op 53,6 procent. Bekijk de volledige uitslag van de provinciale statenverkiezingen.

Uitslag in percentages
20        VVD
11,6     PvdA
10,9     PVV
12,5     CDA
8,2       SP
18,3     D66
6,3       GroenLinks
2,4       ChristenUnie
1,6       SGP
3,6       50Plus
3,6       Partij voor de Dieren
0,4       Nederland Lokaal
0,1       Libertarische Partij
0,4       Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland
0,1       Vrijzinnige Partij

Waterschapverkiezingen
Het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen was in Leiderdorp 49,9. Van de 21.362 opgeroepenen gingen 10.676 stemgerechtigden naar de stembus. Bekijk de volledige uitslag van de waterschapsverkiezingen.

Uitslag in percentages
18,4     CDA
20,9     VVD
14,9     Water Natuurlijk
14,4     PvdA
9,5       Algemene Waterschapspartij
5,5       ChristenUnie-SGP
9,5       Partij voor de Dieren
0,7       MenS
6,1       50Plus

Verloop
De verkiezingen zijn in Leiderdorp goed en volgens procedure verlopen. Met twee verkiezingen tegelijkertijd was het tellen van de uitgebrachte stemmen dit keer een flinke klus voor de leden van de stembureaus. Er is tot ver na middernacht geteld. Om 2.00 uur konden de laatste stembureaus de uitslag doorgeven aan het Bureau Verkiezingen van de gemeente Leiderdorp. Daar werden eerst de processen-verbaal gecontroleerd. Daarna volgde invoering van alle uitslagen in het landelijk gebruikte computerprogramma.
Om 3.10 uur was alles klaar. Helaas net iets later dan de deadline van het ANP, dat de officieuze uitslag van de provinciale statenverkiezingen (op het niveau van partijen) in de media bekendmaakt. Leiderdorp kwam daardoor niet voor in de overzichten. De uitslag van beide verkiezingen is de volgende ochtend op de gemeentelijke website gepubliceerd.
Zoals wettelijk verplicht, zijn de processen-verbaal en de uitslagen donderdag 19 maart 2015 ingeleverd bij het hoofdstembureau in Leiden.

Definitieve uitslag
Op maandagmiddag 23 maart, na de zittingen van de centrale stembureaus van de provincies, worden de definitieve verkiezingsuitslagen (op niveau van kandidaten) op de website van de Kiesraad geplaatst: www.kiesraad.nl.