Nieuwsbericht Voorontwerp bestemmingsplan het Oude Dorp ter inzage

Gepubliceerd op: 01 juni 2011 00:00

Al een aantal jaren werkt de gemeente Leiderdorp aan het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Momenteel werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor het Oude Dorp.

 Met dit nieuwe plan voor het Oude Dorp worden ‘oude plannen’ in het gebied herzien tot één nieuw bestemmingsplan dat ook digitaal is te raadplegen. Alle aangepaste vrijstelling- en wijzigingsprocedures krijgen een plek in het nieuwe bestemmingsplan.

 Onder het nieuwe bestemmingsplan vallen de wijken: Oranjewijk, Kerkwijk en Doeskwartier.  Ook maakt de verbrede A4 en Achter ’t Hofje deel uit van het bestemmingsplan.

 De hoofdopzet van het plan is gebaseerd op bestaande rechten. De bestaande bebouwing en het huidige gebruik van percelen en panden zijn leidend voor het bestemmingsplan.

Ontwikkelingen
Hoewel het bestemmingsplan met name de bestaande situatie vastlegt, zijn ook nieuwe ontwikkelingen in het plan ondergebracht zoals de verbrede A4 en projecten als de Brede School Oude Dorp aan de Kastanjelaan. Het plangebied Achter ’t Hofje heeft zijn agrarische bestemming behouden zoals afgesproken in het coalitieakkoord 2011-2014. De gronden rondom de Van Geerstraat zijn aangeduid als ‘plangebied in ontwikkeling’ met een overwegend groen karakter. Over deze locaties wordt nog overleg gevoerd tussen burgers, Rijkswaterstaat en de gemeente.

 Inspraak
Bij de receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp ligt met ingang van 1 juni gedurende zes weken (dus tot en met 12 juli 2011) het voorontwerp van het bestemmingsplan het Oude Dorp ter inzage. Het bestaat uit regels en plankaarten met bijbehorende toelichting. Het voorontwerp bestemmingsplan voor het Oude Dorp is ook te vinden op www.leiderdorp.nl > Wonen & Leven > Wonen > Bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 U kunt uw reactie schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 Inloopavond
Voor geïnteresseerden wordt op woensdagavond 22 juni 2011 vanaf 19.30 uur een inloopavond georganiseerd. U kunt het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen. Deze inloopavond wordt gehouden in het gemeentehuis, Statendaalder 1 en duurt tot 21.00 uur.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks, beleidsmedewerker Ruimte, tel. (071)54 58 536 of via e-mailadres: mhendriks@leiderdorp.nl