Nieuwsbericht Voortgang Goed Inzamelen

Gepubliceerd op: 12 december 2018 11:15

Goed

Samen met u willen wij meer grondstoffen inzamelen. Daarom heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2017 ingestemd met het verder uitwerken van twee voorkeurscenario's: omgekeerd inzamelen voor de laagbouw en apart inzamelen van plastic-, metaal- en drankverpakkingen voor de hoogbouw.

In januari 2018 is gestart met omgekeerd inzamelen voor de laagbouw in de wijk 't Heerlijk Recht en medio mei zijn er containers geplaatst voor bronscheiding voor de hoogbouw in de wijk Schansen en Dreven.
De coalitie 2018-2022 heeft in haar akkoord afgesproken de evaluatie van beide wijken aan te bieden aan de gemeenteraad. Om op basis hiervan een keuze te maken in de manier van inzamelen in Leiderdorp.

Maandag 7 januari, van 20.30 uur tot 21.15 uur, worden de uitkomsten van de evaluaties aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens de openbare informatieavond voor de gemeenteraad. U bent als inwoner ook van harte welkom om tijdens deze avond kennis te nemen van de uitkomsten.
Kijk voor meer informatie op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.

 


Wilt u niets van het gemeentenieuws missen? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief.