Nieuwsbericht Voortgang inrichten eindsituatie Ericalaan/Mauritsingel

Gepubliceerd op: 11 december 2014 12:00

De werkzaamheden voor de definitieve inrichting van de Ericalaan / Mauritssingel ter plaatse van het viaduct over de A4 zijn in de afronden fase. Vanaf vrijdag 5 december zijn weer twee rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer ter hoogte van het viaduct over de A4 beschikbaar. Voor fietsers en voetgangers blijft de situatie tot 19 december ongewijzigd.
De verbinding van de Boomgaardlaan met de Mauritssingel is vanaf 5 december ook weer voor het verkeer opengesteld. Echter de aansluiting van de Ericalaan op de Willem-Alexanderlaan blijft nog tot 19 december voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Werkzaamheden kunnen door weersomstandigheden uitlopen.

In het voorjaar wordt het straatwerk ter plaatse van de bouwuitrit afgerond en aansluitend wordt de asfaltdeklaag op de kruising Ericalaan / Willem Alexanderlaan aangebracht. De hinder voor het verkeer voor deze afrondende werkzaamheden zal zeer beperkt zijn.