Nieuwsbericht Voortgang nieuwbouw Driemasterlocatie

Gepubliceerd op: 12 januari 2021 13:45

De bouw van de twee woongebouwen op de hoek van Engelendaal en Vronkenlaan vordert gestaag. De complexen met huurwoningen worden naar verwachting tussen maart en mei opgeleverd.

Buitenruimte
In maart starten we met de aanleg van de openbare ruimte. De omgeving van de woongebouwen krijgt een groene inrichting. De parkeerplaatsen maken we van graskeien, omgeven door hagen. Rondom de waterpartij komen natuurvriendelijke oevers met riet. In het gebied tussen beide woongebouwen planten we bomen en maken we een vissteiger en een voetbrug. Kijk voor een tekening van de inrichting op www.leiderdorp.nl/driemasterlocatie.

Bomen
Voor de uitvoering in de buitenruimte moeten 10 bomen in het gebied worden gekapt. Zo staan 4 grote bomen aan de kant van Engelendaal volgens boomexperts nu te dicht tegen de gevel van het woongebouw. Enkele kleinere bomen moeten vanwege kabels en leidingen, en de plaatsing van containers verdwijnen. Ter compensatie planten we 10 nieuwe bomen, met name in het gebied tussen de woongebouwen. De bomen daar krijgen meteen een grotere maat. De bekendmaking van de aanvraag omgevingsvergunning vindt u op deze pagina.

Huren
Woongebouw De Ridder (aan de kant van Engelendaal) telt 49 vrije sector huurappartementen van vastgoedontwikkelaar Amvest. De huurprijzen liggen naar verwachting tussen de 950 en 1100 euro per maand. Op www.hureninderidder.nl kunt u zich inschrijven als belangstellende.

Woongebouw De Jonker (aan de kant van de Lijnbaan) bestaat uit 49 sociale huurappartementen van woningcorporatie Rijnhart Wonen. De woningen worden vanaf begin februari aangeboden via het regionale woningtoewijzingssysteem www.hureninhollandrijnland.nl.  Om de doorstroming te bevorderen worden enkele voorrangsregels toegepast voor inwoners van Leiderdorp die een sociale huurwoning van Rijnhart Wonen achterlaten.

Nieuw Buitenzorg
Dit voorjaar is ook de nieuwbouw van Stichting Philadelphia klaar. Meteen daarna begint de verbouwing van de begane grond van het huidige pand van Nieuw Buitenzorg. Die duurt een jaar.

Wilddreef en Lijnbaan
Na afronding van de (ver)bouw van Philadelphia wordt de Wilddreef bij de huidige flats opgehoogd en vernieuwd. Ook de Lijnbaan krijgt dan een opknapbeurt.

Driemaster