Nieuwsbericht Voortgang project Plantage

Gepubliceerd op: 13 januari 2016 11:25

Aan de Hoogmadeseweg - naast tennispark De Munnik - wordt het project Plantage ontwikkeld. Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Binnenkort wordt gestart met de derde en laatste fase van het project: het woonrijp maken van het gebied. Dit betekent onder andere dat het straatwerk wordt aangelegd en het groen en het straatmeubilair worden aangebracht. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

De eerste fase start medio januari 2016 op het voormalige Samsomveld. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal het werkverkeer genoodzaakt zijn om in de eerste fase via de Kom van Aaiweg het bouwterrein te betreden. De aannemer zal de overlast tot een minimum beperken.

Meer informatie?
Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u vanaf 28 januari elke donderdag tussen 13.30 en 14.00 uur terecht naast het bouwterrein (hoek Essenlaantje/pad Plantage). Hier is iemand namens de gemeente aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. Wilt u meer weten over het project Plantage? Kijk op www.leiderdorp.nl/plantage.