Nieuwsbericht Voortgang uitvoering Speelruimteplan

Gepubliceerd op: 24 augustus 2016 09:50


Hieronder vindt u een tussenstand van de afgeronde werkzaamheden uit het Speelruimteplan. Het Speelruimteplan staat op onze website www.leiderdorp.nl/speelruimteplan.

Voetbalkooi Nievaartpad
Met ingang van woensdag 24 augustus wordt de toegang tot de voetbalkooi in de avonduren afgesloten. Bewoners hebben hiervoor het initiatief genomen om samen met jongeren de (geluids)overlast te beperken. Een groep bewoners zorgt voor de opening om 9.00 uur en de sluiting om 21.00 uur. De initiatiefnemers zijn herkenbaar aan een oranje hesje. Het gaat om een proefperiode van 6 maanden.
Wethouder Jeff Gardeniers sluit woensdag 24 augustus om 21.00 uur de voetbalkooi en overhandigt daarna de sleutels aan de omwonenden.

Sportkooi Van der Marckstraat

Op woensdagmiddag 31 augustus om 15.00 uur wordt de sportkooi officieel geopend door wethouder Jeff Gardeniers in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel werk. U bent van harte welkom voor de opening.
vdmarckstraatsportkooi


Basketbalveld Klerkenhof

Op deze locatie zijn de ondergrond en het hekwerk vervangen. Vanaf 31 augustus is deze locatie weer toegankelijk.

klerkenhofsportkooi


Schapenrustweg

Op deze locatie is een kunstgrasveld aangelegd met multifunctionele doelen.

Buitenhofvijver

De speellocatie is nog niet opgeleverd, maar wel toegankelijk. De waterpomp wordt nog aangebracht.