Nieuwsbericht Voortgang woningbouwproject Plantage

Gepubliceerd op: 22 december 2014 09:35

Op de plek van het Samsomveld en de voormalige tennisbanen aan de Hoogmadeseweg komen 23 nieuwe woningen. Bohemen realiseert het nieuwbouwproject, dat de naam Plantage draagt. Gemeente Leiderdorp verkoopt daartoe de gronden aan de projectontwikkelaar. Beide partijen ondertekenden afgelopen week een ontwikkelingsovereenkomst.

Woningen

Het nieuwbouwproject bestaat uit 10 half vrijstaande woningen en 13 vrijstaande villa’s. De belangstelling voor deze 23 woningen is groot en er is inmiddels een wachtlijst. De verkoop van deze woningen start nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan inzake het bestemmingsplan W4.

Meer informatie over het nieuwbouwplan vindt u op www.bohemen.nl.

Procedures

De ontwikkeling is inmiddels zo ver gevorderd dat de procedures tot afgifte van de benodigde vergunningen kunnen worden gestart. Bohemen heeft onlangs de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Ook moet op basis van het globale bestemmingsplan W4 een uitwerkingsplan voor het gebied worden opgesteld. Met ingang van 29 december liggen zowel de aanvraag omgevingsvergunning als het ontwerp-uitwerkingsplan voor het gebied Plantage ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot uiterlijk 9 februari kunnen zienswijzen worden ingediend.