Nieuwsbericht Vraag en antwoord over Oranjegalerij en over verkeersafwikkeling Amaliaplein

Gepubliceerd op: 19 februari 2018 21:20

Tot en met 14 maart 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp ter inzage. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt op het Amaliaplein een supermarkt en 21 sociale huurwoningen mogelijk. Het bestemmingsplan doet ook uitspraken over de toekomst van de Oranjegalerij. Daarover blijkt bij inwoners onduidelijkheid te bestaan. Zo wordt – ten onrechte – gedacht dat de gemeente de winkels op de Oranjegalerij gaat sluiten. Ook de verkeersafwikkeling rond het Amaliaplein roept vragen op, met name het instellen van eenrichtingsverkeer op de Ericalaan. Over beide zaken hebben we vragen en antwoord op een rij gezet.

Lees:

Vraag en antwoord over de Oranjegalerij

Vraag en antwoord over verkeersafwikkeling rond Amaliaplein