Nieuwsbericht Vragen stellen over de nota's van de Mobiliteitsvisie op 23 juni

Gepubliceerd op: 18 juni 2020 12:55

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 19 mei jl. de drie nota's die een verdere uitwerking zijn van de Mobiliteitsvisie als conceptnota vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tot 9 juli een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie die u op het conceptbesluit c.q. een van de conceptnota's maakt. Wij nemen uw reactie mee bij het vaststellen van het definitieve nota's.

Vragen stellen
Door de coronamaatregelen kunnen wij geen informatieavond houden. Daarom kunt u  in een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers Verkeer uw vragen stellen. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 juni in het gemeentehuis zowel overdag als in de avond. Als u dat wilt, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl onder vermelding van 'inzage nota's' en het tijdstip waarop u graag in gesprek wilt gaan. Doe dit bij voorkeur voor 18.00 uur op vrijdag 19 juni en indien gewenst met vermelding van uw telefoonnummer. Maandag 22 juni zullen wij via e-mail of telefonisch laten weten hoe laat u wordt verwacht. Om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het fijn als u deze alvast stelt in uw e-mail.