Nieuwsbericht Vrijwilligers voor Leiderdorp

Gepubliceerd op: 21 september 2011 00:00

Afgelopen week ontvingen alle inwoners die geboren zijn tussen 1 januari 1948 en 30 juni 1949 een uitnodiging van de gemeente Leiderdorp voor een bijzondere bijeenkomst met als thema  ‘Vrijwilligers voor Leiderdorp’. 

Het is bekend dat elk jaar ca. 250 inwoners van Leiderdorp het arbeidsproces verlaten vanwege prépensioen of een andere vroeg-pensioenregeling. Sommigen eerder en anderen later, maar op 63-jarige leeftijd zijn veel mensen niet meer werkzaam in een betaalde baan.

In de bijeenkomst ‘Vrijwilligers voor Leiderdorp’  staat de vraag centraal wat Leiderdorp voor senioren kan doen, en wat de senioren voor Leiderdorp kunnen betekenen. Wie stopt met werken beschikt over veel kennis en ervaring die opgedaan is in het werkzame leven. We bespreken in deze informatieve bijeenkomst hoe men deze kennis kan inzetten in het belang van de Leiderdorpse samenleving?

De gemeente organiseert ‘Vrijwilligers voor Leiderdorp’  samen met Pluspunt, de welzijnsorganisatie voor senioren in Leiderdorp. Ook andere maatschappelijke organisaties uit Leiderdorp werken mee en zullen zich presenteren. Wie buiten de aangeschreven leeftijdsgroep valt, maar wel geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk kan zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Pluspunt, tel. (071) 541 35 36, op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

De bijeenkomst is op dinsdag 18 oktober om 13.30 uur in het Visser ’t Hooft lyceum in Leiderdorp.