Nieuwsbericht Vrijwilligersorganisaties geïnformeerd tijdens bijeenkomst

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Leiderdorpse samenleving. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat verenigingen kunnen bestaan, mensen een dagje uit kunnen en activiteiten georganiseerd kunnen worden. De gemeente wil graag weten hoe zij vrijwilligers zo goed mogelijk kan ondersteunen. Daarom vond dinsdag 14 juni jl. een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis voor organisaties uit Leiderdorp die met vrijwilligers werken. Tijdens deze avond werden de resultaten van een eerder gehouden enquête onder vrijwilligers teruggekoppeld.

Uitkomsten enquête
De gemeente wil de ervaringen van vrijwilligers meenemen bij het opstellen van het vrijwilligersbeleid. De enquête die onlangs is uitgevoerd en de uitkomsten van de gesprekken met vrijwilligersorganisaties tijdens de avond zijn hier een onderdeel van. Daarnaast is met de organisaties uitgebreid gesproken over waar zij behoefte aan hebben als het gaat om ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersverzekering
Ook zijn de aanwezige organisaties tijdens deze avond uitgebreid geïnformeerd over de vrijwilligersverzekering. Indien u als vrijwilligersorganisatie specifieke vragen heeft over de vrijwilligersverzekering, dan kunt u contact opnemen met de John van der Voordt van VNG Verzekeringen. Het telefoonnummer is: (070) 373 8298.

Ten slotte hebben Leiderdorpse ondernemers leuke attenties voor de aanwezigen aangeboden; rozen door de heer Zuijderduin van bloemsierkunst Gerbera, chocolade door de heer van Leeuwen van Digros, een cadeaubon door de heer Schouten van Mooi parfumerie en een koffiebon door de heer Bruijn van café Hofplein.