Nieuwsbericht Vroegtijdig vuurwerk bezitten of afsteken kost je veel geld!

Gepubliceerd op: 22 december 2010 00:00

Boetes dit jaar verhoogd
Vroegtijdig vuurwerk bezitten of afsteken kost je veel geld!

De jaarwisseling heeft doorgaans een feestelijk karakter waar saamhorigheid, gezelligheid en goede voornemens hand in hand gaan. Tegelijkertijd is het voor veel mensen een dure tijd. Vuurwerk kost het nodige, helemaal als je je niet aan de spelregels houdt. Wanneer je vuurwerk in bezit hebt of het afsteekt in een niet toegestane periode, riskeer je een boete. Het Openbaar Ministerie heeft dit jaar de boetes verhoogd.

De spelregels op een rij
Consumentenvuurwerk mag alleen verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Alleen erkende winkels in Nederland verkopen dit vuurwerk. Alleen jongeren die 16 jaar zijn of ouder mogen vuurwerk kopen. Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts.

Het (ver)kopen, het afsteken en het voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voor consumenten is bedoeld (het zogenaamde ‘professionele vuurwerk’ zoals strijkers, vlinders en nitraatklappers) is verboden. Wie een overtreding begaat, raakt zijn vuurwerk kwijt aan de politie.

Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden, kunnen naar HALT worden gestuurd. Je moet dan met je ouders op gesprek komen bij bureau HALT en je kan aan het werk worden gezet, bijvoorbeeld bij het opruimen van vuurwerkresten.

Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal.

Wil je meer weten over de boetes en de hoogte hiervan, kijk dan op www.leiderdorp.nl onder nieuws.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Concernzaken, cluster Openbare Orde en Veiligheid, tel. (071) 54 58 500 of veiligheid@leiderdorp.nl