Nieuwsbericht Vroegtijdig vuurwerk bezitten of afsteken kost je veel geld!

Gepubliceerd op: 21 december 2011 00:00

De jaarwisseling heeft doorgaans een feestelijk karakter waar saamhorigheid, gezelligheid en goede voornemens hand in hand gaan. Tegelijkertijd is het voor veel mensen een dure tijd. Vuurwerk kost het nodige, helemaal als je je niet aan de spelregels houdt. Wanneer je vuurwerk in bezit hebt of het afsteekt in een niet toegestane periode, riskeer je een boete. Het Openbaar Ministerie heeft dit jaar de boetes verhoogd.

De spelregels op een rij
Consumentenvuurwerk mag alleen verkocht worden op 29, 30 en 31 december door erkende winkels in Nederland. Alleen mensen van 16 jaar en ouder mogen vuurwerk kopen. Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts.

Het (ver)kopen, het afsteken en het voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voor consumenten is bedoeld (het zogenaamde ‘professionele vuurwerk’ zoals strijkers, vlinders en nitraatklappers) is verboden.

Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden, kunnen naar HALT worden gestuurd. Je moet dan met je ouders op gesprek komen bij bureau HALT en je kan aan het werk worden gezet, bijvoorbeeld bij het opruimen van vuurwerkresten.

Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal. 

Wil je meer weten over de boetes en de hoogte hiervan, kijk dan op www.leiderdorp.nl onder nieuws. 

Vragen of opmerkingen: afdeling Concernzaken, cluster Openbare Orde en Veiligheid, tel. (071) 54 58 500 of veiligheid@leiderdorp.nl

 

Boetes
De volgende boetes voor het in bezit hebben van consumentenvuurwerk buiten de toegestane periode worden in Leiderdorp uitgedeeld:

- Minder dan 10 kilo: € 90
- Tussen de 10 en 50 kilo: € 360
- Aan de hand van het aantal kilo’s kan de boete oplopen tot €1300! 

Boetes voor het afsteken van consumentenvuurwerk buiten de toegestane periode (31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur):

- 12 tot 16 jaar: €45
- Vanaf 16 jaar: € 90 

Boetes voor het bezitten van illegaal vuurwerk (professioneel vuurwerk):

Lijst I = kleine strijkers, vlinders en nitraten*:

- 1 t/m 100 stuks = € 130
- 101 t/m 300 stuks = € 210

Lijst II = grotere strijkers, vlinders en nitraten:

- vanaf €90 per stuk!

Lijst III = nog grotere strijkers, vlinders en nitraten:

- één stuk €300
- vanaf twee stuks hechtenis van 12 dagen of meer! 

Winkelverkoop van vuurwerk aan kinderen jonger dan 12 jaar:

- Boete van €1200

Winkelverkoop van vuurwerk aan iemand tussen de 12 t/m 15 jaar:

- Boete van €600

De gemeente hoopt met deze maatregelen de overlast te beperken en het gevaar van vuurwerk te benadrukken. Hou het veilig voor jezelf en de omgeving. De maatschappij dat ben jij! 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Concernzaken, cluster Openbare Orde en Veiligheid via 071-5458500 of veiligheid@leiderdorp.nl