Nieuwsbericht Vuurwerk: regels op een rij

Gepubliceerd op: 19 december 2012 00:00

Vuurwerk afsteken mag nooit als daarbij gevaar voor anderen, schade of overlast ontstaat.
In artikel 2:73 van de APV zijn openbare gebieden aangewezen waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Dat zijn onder andere, voetpaden, passages, portieken. Plekken waar de politie extra alert zal zijn:

  • De Bloemerd
  • De Houtkamp
  • Het gebied rond de buitenhofvijver

 

Controle bij vuurwerkverkoop

De Omgevingsdienst controleert jaarlijks in december de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven in de regio. De controles bestaan uit een voorcontrole en meerdere controles tijdens de verkoopperiode. Sprinklers en kluizen worden gecontroleerd of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Regels op een rij 

  • Consumentenvuurwerk mag alleen verkocht worden op 28, 29 en 31 december.
  • Alleen jongeren die 16 jaar zijn of ouder mogen vuurwerk kopen.
  • Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 2.00 uur ’s nachts.
  • Het (ver)kopen, het afsteken en het voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voor consumenten is bedoeld is verboden.
  • Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden, kunnen naar HALT worden gestuurd. Je moet dan met je ouders op gesprek komen bij bureau HALT en je kan aan het werk worden gezet, bijvoorbeeld bij het opruimen van vuurwerkresten. Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal.
  • Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk en www.halt.nl (vuurwerk 2012)

vuurwerk