Nieuwsbericht Water Vliko-terrein veilig voor afvoer naar Oude Rijn

Gepubliceerd op: 20 juli 2016 12:05

Op zondag 17 juli heeft er een grote brand gewoed bij recyclebedrijf Vliko in Leiderdorp. Tijdens het blussen van deze brand is bluswater in de naastgelegen sloten gekomen. Het water is onderzocht op schadelijke stoffen. De uitslagen van dit onderzoek geven aan dat het water niet ernstig verontreinigd is en onder de normen valt voor lozing op de Oude Rijn.Het water kan daarom veilig worden doorgespoeld en afgevoerd naar de Oude Rijn. Vandaag en morgen worden de sloten doorgespoeld. Zodra voldoende doorspoeling heeft plaats gevonden worden de dammen verwijderd.

Brand Vliko-terrein
Omdat de brand heeft plaatsgevonden bij een afvalverwerkingsbedrijf was het van belang te weten of er schadelijke stoffen via het bluswater in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Daarom zijn er zondagmiddag monsters van het water genomen. In de sloten zijn uit voorzorg dammen geplaatst om eventuele vervuiling niet verder te verspreiden.