Nieuwsbericht We gaan beginnen!

Gepubliceerd op: 18 maart 2015 15:35

Engelendaal


Op 23 maart start de herinrichting van de kruisingen van Engelendaal. De kruisingen krijgen aparte rijstroken voor linksafslaand verkeer en er komen nieuwe verkeerslichten die reageren op het verkeersaanbod. De werkzaamheden duren in totaal vijf maanden en worden uitgevoerd door BAM Infra. Het kruispunt Van der Havelaan - Rietschans wordt als eerste aangepakt. De aannemer is daar bezig tot 13 april.

De werkzaamheden bij het kruispunt Van der Havelaan - Rietschans bestaan uit vervanging van de verkeerslichtinstallatie, herindeling van de weg, verwijderen asfalt en opnieuw asfalteren.

Bereikbaarheid

Per rijrichting blijft steeds één rijbaan op Engelendaal beschikbaar. Voetgangers en fietsers worden ter plekke langs de werk- zaamheden geleid. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar, evenals bedrijventerrein De Baanderij.

Omleidingen

  • van 30 maart tot en met 7 april is de kruising Van der Havelaan - Engelendaal afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Meerburglaan - Buitenhoflaan.
  • van 7 april tot 13 april werkt de aannemer aan de kruising Rietschans - Engelendaal. De kruising Rietschans wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten.
  • van 30 maart tot 13 april kan verkeer op Engelendaal vanaf de Persant Snoepweg niet links afslaan richting Rietschans. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Spoorbaan. Verkeer voor het bedrijventerrein De Baanderij vanuit Leiden wordt zo veel mogelijk via de bypass geleid. 

Avond- en nachtwerk

Om te frezen en asfalt te leggen, werkt de aannemer een aantal dagen ‘s avonds en
’s nachts door. Deze werkzaamheden zijn helaas onvermijdelijk en kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Voor de werkzaamheden is vergunning aangevraagd.  

Overlast

De werkzaamheden aan de kruisingen Engelendaal zijn ingrijpend. Wij verzoeken u:

  • rekening te houden met extra reistijd
  • het wegvak met gepaste snelheid te passeren, voor uw veiligheid en die van de wegwerkers
  • als het even kan de route buitenom Leiderdorp te gebruiken
    Dank voor uw medewerking!

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met het uitvoeringsteam van BAM Infra bv via Engelendaal@bamwegen.nl. Of per telefoon 06 12 62 36 29.
Het uitvoeringsteam houdt iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur spreekuur voor de omgeving in de directiekeet op de parkeer- plaats in park de Houtkamp, zijde Engelendaal. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie

Wie op de hoogte wil blijven van de werk- zaamheden aan Engelendaal, kan zich aanmelden voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van BAM via engelendaal@bamwegen.nl.

U kunt de aannemer ook volgen op Twitter: www.twitter.com/BAMEngelendaal.
Of kijk op www.leiderdorp.nl/engelendaal voor meer informatie.