Nieuwsbericht Weggebruikers van de A4 bij Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude extra opgelet!

Gepubliceerd op: 01 juli 2014 00:00

Sinds 17 mei rijdt het verkeer richting Amsterdam ter hoogte van Leiden en Zoeterwoude op een zogenaamde hoofd- en parallelstructuur. Op 5 juli wordt ook op de A4 richting Den Haag een hoofd- en parallelstructuur in gebruik genomen.

Kies tijdig de juiste rijbaan
Direct na de verdiepte ligging ter hoogte van Leiderdorp moet u per 5 juli a.s. een keuze maken tussen de hoofdrijbaan richting Den Haag en de parallelrijbaan.
Wilt u naar de N11 richting Alphen aan den Rijn/Bodegraven of Leiden of wilt u naar de N206 richting Zoeterwoude of Leiden? Kies dan voor de parallelbaan. Houdt in de verdiepte ligging ter hoogte van Leiderdorp rechts aan.
Wilt u naar Leidschendam of verder in de richting van Den Haag/Rotterdam? Kies dan de hoofdrijbaan of eventueel de parallelrijbaan.

Twee rijstroken op hoofdrijbaan en 1 rijstrook op parallelrijbaan
Net als in de (tijdelijke) huidige situatie zijn per 5 juli drie rijstroken beschikbaar voor doorgaand verkeer. Wel verandert de situatie vanwege de ingebruikname van hoofd- en parallelstructuur. Met deze wijziging zullen er twee rijstroken beschikbaar zijn op de hoofdrijbaan en de derde rijstrook richting Den Haag ligt op de parallelrijbaan. U kunt er dus voor kiezen om de doorgaande strook (linkerrijstrook) op de parallelbaan te nemen als u richting Den Haag wilt.

Nachtelijke afsluitingen
In de periode tussen 4 en 12 juli vinden er regelmatig nachtelijke afsluitingen van de op- en afritten van de N11 en de N206 plaats. Dit kan leiden tot beperkte verkeershinder.

Wennen aan nieuwe verkeerssituatie
Het verkeer heeft soms enige tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie. Hierdoor kan de doorstroming tijdelijk wat minder zijn dan u gewend was. Bovendien wordt er tot het eind van het jaar nog gewerkt aan de weg. Eind 2014 wordt de A4 tussen Burgerveen en Leiden in de definitieve situatie opengesteld. Tot die tijd kan er vanwege de werkzaamheden verkeershinder zijn.

A4 richting Den haag situatie 5 juli 201

Nieuwe situatie A4 ingaande op zaterdag 5 juli 2014 (komende uit de verdiepte ligging richting Den Haag).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht in het informatiecentrum A4 aan de Bospolder 14 in Leiderdorp. Het informatiecentrum A4 is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur. Telefonisch is het Informatiecentrum A4 bereikbaar via 071-5424054.