Nieuwsbericht Welzijnsbezoek 75-plussers

Gepubliceerd op: 10 april 2013 00:00

Deze week ontvangen bewoners van 75 jaar en ouder die wonen in de laagbouw tussen de Engelendaal, Buitenhoflaan, Dwarswatering en Alphons Diepenbrocksingel een brief over het Welzijnsbezoek. Tijdens dit bezoek worden ouderen geïnformeerd over alle voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor 75-plussers.

Het gaat echter niet alleen om het geven van informatie, het bezoek wordt ook gezien als mogelijkheid tot inventarisatie. Op deze manier kunnen problemen en wensen van ouderen in kaart worden gebracht en zo nodig doorgegeven worden aan de verantwoordelijke instanties en organisaties. Uitgangspunt is dat iedere oudere boven de 75 jaar eens in de vijf jaar dit welzijnsbezoek aangeboden krijgt.

Pluspunt ontvangt voor dit project de namen en adressen van inwoners van 75-plus van de gemeente en gaat hier uiteraard uiterst zorgvuldig mee om. Voor nadere informatie, ook als u eerder bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Rineke Schwencke, co├Ârdinator van het welzijnsbezoek van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 54 13 536, tussen 9.00 en 12.00 uur.