Nieuwsbericht Welzijnsbezoek 75-plussers

Gepubliceerd op: 23 februari 2011 00:00

Deze week ontvangen bewoners van 75 jaar en ouder die wonen in wooncentrum Van Alphenstaete een brief van stichting Pluspunt over het zogenoemde welzijnsbezoek. Bij dit bezoek worden ouderen geïnformeerd over alle voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor 75-plussers.

Behalve het geven van relevante informatie is het welzijnsbezoek ook gericht op het signaleren van problemen. Iedere oudere in Leiderdorp boven de 75 jaar krijgt eens in de vijf jaar een dergelijk bezoek aangeboden.

 Stichting Pluspunt ontvangt voor dit project de namen en adressen van 75-plussers via de gemeente en gaat hier uiteraard uiterst zorgvuldig mee om. Voor nadere informatie, ook als u eerder bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Rineke Schwencke, coördinator van het welzijnsbezoek bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 54 13 536, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Stichting Pluspunt Leiderdorp heeft een uitgebreid pakket van producten, diensten en activiteiten die mensen ondersteunen, helpen hun ‘zelfsturend vermogen’ te herwinnen en zorgen voor behoud van het sociale netwerk. De stichting richt zich vooral op  ouderen, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking. Voor meer informatie kijk op http://www.pluspuntleiderdorp.nl/