Nieuwsbericht Welzijnsbezoek 75-plussers Ommedijk

Gepubliceerd op: 16 november 2011 00:00

Deze week ontvangen bewoners van 75 jaar en ouder die wonen in de Ommedijk een brief over het Welzijnsbezoek. Tijdens dit bezoek worden ouderen geïnformeerd over alle  voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor 75-plussers. Behalve om het geven van informatie is het bezoek ook om problemen en wensen van ouderen in kaart te brengen. Zo nodig kan dit doorgegeven worden aan de verantwoordelijke instanties en organisaties.

Uitgangspunt is dat iedere oudere boven de 75 jaar eens in de vijf jaar dit welzijnsbezoek aangeboden krijgt. Pluspunt ontvangt voor dit project de namen en adressen van 75-plussers via de gemeente en zal hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. Voor nadere informatie, ook als u eerder bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Rineke Schwencke, coördinator van het Welzijnsbezoek bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Stichting Pluspunt Leiderdorp heeft een uitgebreid pakket van producten, diensten en activiteiten die mensen ondersteunen, helpen hun ‘zelfsturend vermogen’ te herwinnen en zorgen voor behoud van het sociale netwerk. De stichting richt zich vooral op  ouderen, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking. Voor meer informatie kijk op www.pluspuntleiderdorp.nl