Nieuwsbericht Wereldhave wil uitbreidingsplan Winkelhof optimaliseren

Gepubliceerd op: 09 september 2011 00:00

Eigenaar Wereldhave wil de uitbreidingsplannen voor Winkelhof wijzigen. Diverse verbeteringen moeten meer samenhang in het winkelgebied brengen en de relatie tussen het winkelcentrum en de buitenruimte versterken. Daarnaast wil Wereldhave het ‘opgetilde’ winkelniveau op een aantal belangrijke plaatsen veel logischer en natuurlijker verbinden met de aangrenzende openbare ruimte. Marktontwikkelingen en kwaliteitswensen van gebruikers zijn aanleiding voor de aanpassing van het bouwplan.

Wereldhave is nog steeds van plan Winkelhof uit te breiden op de plek waar nu het gemeentehuis staat. Ook de parkeergarage aan de Heinsiuslaan blijft onderdeel van het plan. Het concern is onverminderd positief over het winkelcentrum.

Centrumplein
Wat Wereldhave wel wil veranderen, is het centrumplein. In plaats van verdiepte aanleg, wil de eigenaar van Winkelhof het plein verhogen om een betere verbinding tussen het winkelgebied en de omgeving te bewerkstelligen. Ook de entree vanaf het plein moet prominenter worden uitgevoerd. Door het centrumplein in plateaus uit te voeren blijft het overigens geschikt voor standplaatsen en andere activiteiten. Door deze verandering komen de winkelruimten op het verdiepte plein te vervallen. Wereldhave denkt er over om dat te compenseren aan de noordzijde, door het terras onder de appartementen aan de Soeverein bij het winkelcentrum te betrekken.
Het aantal vierkante meters winkeluitbreiding blijft circa 7.500 m2 en sluit aan bij de uitgangspunten van het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de omvang en locatie van de parkeervoorzieningen.

Interieur
Daarnaast wil Wereldhave de entrees voor de bezoekers aantrekkelijker maken. De toegangen tot de woningen en het sportcentrum boven Winkelhof moeten bovendien een betere inpassing in het winkelcircuit krijgen. In het interieur wordt de toekomstige indeling van diverse winkels en passages geoptimaliseerd.

Laad- en losplaats
Wens is ook het aanzicht en de vorm van de beoogde laad- en losplaats voor vrachtwagens aan de kant van Engelendaal te veranderen. Wereldhave wil de expeditie inpandig maken. Daardoor ontstaat aan deze belangrijke zijde van het winkelcentrum een langere pui, een betere winkelbeleving en meer ruimte op straatniveau.

Standpunt college
Wereldhave heeft de wijzigingen nog niet op tekening uitgewerkt. De directie wil eerst alle betrokken partijen informeren. Zo heeft zij onlangs de gemeente toegelicht wat ze wil veranderen. Burgemeester en wethouders hebben begrip voor de gewijzigde situatie die de afgelopen jaren is ontstaan en zijn in principe bereid over de aanpassingen te praten, mits zij binnen de kaders van het bestemmingsplan passen. Het college heeft er ook op gewezen dat het huidige uitbreidingsplan met veel inspraak en overleg met belanghebbenden tot stand is gekomen. Veranderingen zullen dan ook opnieuw met hen besproken worden.
De directie van Wereldhave heeft inmiddels een eerste gesprek gevoerd met de Vereniging van Eigenaren van de appartementen boven Winkelhof. Ook de klankbordgroep, waarin de buurtbewoners vertegenwoordigd zijn, is van de gewenste wijzigingen op de hoogte gebracht.

Planning
Gemeente en Wereldhave streven ernaar om eind dit jaar besluiten te nemen over de beoogde veranderingen. Beide partijen gaan er vanuit dat het gemeentehuis volgens plan in het voorjaar 2012 wordt gesloopt. De sloopvergunning zal dit najaar worden afgegeven. Omdat er vleermuizen in het gebouw huizen, is ontheffing gevraagd van de flora- en faunawet. Die hebben wij inmiddels ontvangen. We gaan wel voor vervangende woonruimte zorgen; er komen speciale vleermuiskasten in de buurt.