Nieuwsbericht Werk aan buitenruimte Groene Hart Centrum in volle gang

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 13:15

Begin januari gaf de gemeente Leiderdorp het startsein voor  inrichting van de buitenruimte van het toekomstige Groene Hart Centrum aan de Bospolder. Het Groene Hart Centrum is de nieuwe bestemming van het voormalige HSL/A4 informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Het gebouw en de buitenruimte worden omgevormd tot een recreatief en educatief centrum met horeca. De inrichting van de buitenruimte is naar verwachting 31 december 2021 klaar. Daarnaast heeft de gemeente recent ook opdracht gegeven tot het realiseren van een het fietspad en de fietsonderdoorgang langs de N446. Het project wordt grotendeels gefinancierd met subsidies van de Oude Rijnzone, Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden aan de buitenruimte van het Groene Hart Centrum zijn in volle gang. Inmiddels is duidelijk geworden dat de voorbelasting, bestaande uit een zandpakket, effect heeft gehad. De bodem is voldoende gezakt. De komende weken zal het zandpakket daarom worden verwijderd. De komende maanden gaat Gebr. Van der Poel aan de slag met de inrichting van het terrein. Tot aan de bouwvakantie (eind juli) bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het verwijderen van bestaande verhardingen, het ophogen van het terrein en de kade en het aanleggen van de nieuwe riolering. Na de bouwvakantie begint de aannemer met het aanleggen van de nieuwe bestrating, de bruggen, de groenvoorzieningen en het meubilair, zoals de bankjes de openbare verlichting en de speel- en doeweide.

Fietspad en fietsonderdoorgang N446
De gemeente heeft inmiddels de benodigde toestemming voor het aanleggen van het fietspad en de fietsonderdoorgang gekregen. Daarnaast zijn er extra financiële middelen van de Oude Rijnzone, Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland ontvangen. Het werk is onlangs aanbesteed en Gebr. Van der Poel uit Oude Ade heeft ook deze aanbesteding gewonnen. De werkzaamheden aan het fietspad en de fietsonderdoorgang duren van medio juni 2021 tot en met 31 december 2021. Als gevolg van de werkzaamheden zal het wandelpad vanaf de Boskade langs de Does tijdelijk worden afgesloten. Kijk op www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum voor het inrichtingsplan van het Groene Hart Centrum. Ook treft u daar foto's van de uitvoering.

Groene Hart Centrum