Nieuwsbericht Werk aan buitenruimte Ommedijk stilgelegd

Gepubliceerd op: 09 september 2011 00:00

Rijnhart Wonen heeft het werk aan de buitenruimte van woonzorgcomplex De Ommedijk tijdelijk stilgelegd. Het college van Leiderdorp droeg dit de woningcorporatie op. Beide partijen respecteren daarmee de ordemaatregel die de voorzieningenrechter 8 september 2011 oplegde. Die oordeelde dat de verleende bouwvergunning niet meer mag worden gebruikt totdat hij uitspraak heeft gedaan over de door omwonenden gevraagde voorlopige voorziening.

Het werk ligt tot die tijd stil. Wel hebben burgemeester en wethouders Rijnhart Wonen opgedragen noodvoorzieningen te treffen om de bereikbaarheid van de huisartsenpost en Activite te garanderen. Deze werkzaamheden vinden vandaag en maandag plaats.

De omwonenden die de voorlopige voorziening aanvroegen, maakten eerder bezwaar tegen de bouwvergunning. Zij zijn van mening dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd en voorzien daardoor parkeeroverlast in de buurt. In een tussenuitspraak van 27 april 2011 heeft de rechtbank het college gelegenheid geboden voor 17 oktober 2011 een nieuw besluit op bezwaar te nemen. De gemeente dient daarbij te onderzoeken in hoeverre de omvang van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod moet worden bijgesteld. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Met het verzoek om voorlopige voorziening willen de omwonenden voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat. Zij vrezen dat als de buitenruimte eenmaal is ingericht, het niet meer gaat komen van een herinrichting om méér parkeerplaatsen te realiseren. Volgens B&W en de directie van Rijnhart Wonen is er geen aanleiding voor deze zorg. Wethouder Herbert Zilverentant: “De inrichting van de buitenruimte kan altijd worden aangepast. Mocht uit onderzoek naar omvang parkeerbehoefte en parkeeraanbod blijken dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn, dan zullen we die realiseren.”

De hoorzitting over de voorlopige voorziening vindt plaats op vrijdag 16 september 2011.