Nieuwsbericht Werk aan kruispunten Engelendaal start in 2015

Gepubliceerd op: 02 september 2014 00:00

De gemeente start na de winterperiode met het aanpassen en opknappen van alle kruispunten van de Engelendaal. Ze verwacht daarmee de overlast voor omwonenden, weggebruikers en winkeliers te kunnen beperken. Bovendien kan het werk dan beter en tegen lagere kosten worden uitgevoerd.

Eind juli zijn de voorbereidingen afgerond en startte de procedure voor aanbesteding van het werk. Dat bestaat uit de aanleg van aparte rijstroken voor links afslaand verkeer en vernieuwing van de verkeersinstallaties. Eis aan marktpartijen was het eerste kruispunt in zijn geheel al dit jaar op te leveren. Uit hun vragen bleek echter dat zij dit niet kunnen garanderen. Levertijden van materiaal en mogelijk onwerkbaar weer maken de kans op vertraging groot. Dit zou voor omwonenden en weggebruikers extra overlast, zoals een slechtere bereikbaarheid tijdens de feestdagen tot gevolg hebben. De marktpartijen hebben bovendien meer voorbereidingstijd nodig om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het college heeft daarom besloten de werkzaamheden pas te starten na de winterperiode. De exacte begindatum wordt later bepaald.