Nieuwsbericht Werk buitenruimte Ommedijk hervat

Gepubliceerd op: 15 september 2011 00:00

Werk aan buitenruimte Ommedijk hervat

Bezwaarmakende omwonenden van De Ommedijk hebben hun bezwaren tegen de bouwvergunning van de Ommedijk ingetrokken. Dat is het resultaat van overleg tussen de bezwaarmakers, Gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen. Tijdens het overleg zijn afspraken gemaakt over de parkeersituatie rondom het nieuwe woonzorgcomplex. Het werk aan de buitenruimte wordt morgenochtend om 8.00 uur hervat. Dat gebeurt in aanwezigheid van directeur Jan de Vries en manager vastgoed Wim Panneman van Rijnhart Wonen.

De partijen kwamen overeen dat de gemeente zich inspant om in de Muzenlaan circa 50 extra parkeerplaatsen te maken, mits dit fysiek in te passen is. Deze parkeerplaatsen worden ingetekend op een kaart met de precieze afmetingen en plaatsing. De tekening wordt nog met alle betrokken omwonenden besproken.

Ook werd afgesproken dat de parkeersituatie rondom De Ommedijk een jaar na oplevering van het woonzorgcomplex wordt geëvalueerd. De omvang van het gebied dat geëvalueerd wordt, wordt in overleg met bezwaarmakers bepaald. Dat geldt ook voor de keuze van het verkeersbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de communicatie naar bewoners en gebruikers van De Ommedijk waar zij (en hun bezoekers) moeten parkeren.

Met de overeenkomst kan het werk aan de buitenruimte van de Ommedijk worden hervat. Vrijdag 9 september 2011 werden deze werkzaamheden stilgelegd op last van de voorzieningenrechter. Die oordeelde op 8 september dat de verleende bouwvergunning niet meer mag worden gebruikt totdat hij uitspraak heeft gedaan over een door omwonenden gevraagde voorlopige voorziening. Zij maakten al eerder bezwaar tegen de bouwvergunning, omdat ze vinden dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd en verwachten daardoor parkeeroverlast in de buurt.

Rijnhart Wonen heeft de omwonenden op de hoogte gesteld dat het werk weer doorgaat.